Karting

www.lid-kart.se

Den nya kartingbanan som kommer att stå klar under 2008 kommer att få en längd på 1 250 meter och kommer att hålla internationella standardmått.

Kartingbanan kommer att uppmärksammas särskilt eftersom den - som den tredje banan i världen - kommer att ha en tunnel och viadukt.

Lidköpings Karting klubb arbetar med följande strategiska målsättningar:

Ökade träningsmöjligheter
Den nya banan ger klubbens förare fantastiskt goda träningsmöjligheter inför dusterna på Europas kartingbanor nya medlemmar tillgång har till säker och stimulerande träningsverksamhet.

Ökad tävlingsverksamhet
Den nya banan ger klubben möjlighet att arrangera fler lokala och regionala tävlingar klara av de riktigt stora tävlingarna, där målsättningen är att arrangera minst en internationell tävling redan under 2008.

Goda uthyrningsmöjligheter
Den nya banan ger möjlighet till utformning av "prova på paket" och andra events för försäljning till företag, organisationer etc