Radiostyrd bilsport

Lidköpings Miniracing

Radiostyrd Bilsport (RB) är en gren inom Svenska Bilsportförbundet. Verksamheten bedrivs med radiostyrda bilar på asfaltbana (Track), grusbana (Off-road) eller inomhus på nålfiltsmatta. Man delar in RB i olika klasser beroende på bilarnas storlek, typ av motor (el/förbränning) och den bana de skall köras på.

Lidköpings MiniRacing Club består av ca 25 medlemmar och har under kort tid byggt upp en av Sveriges största inomhusbanor för Radiostyrd Bilsport. Som komplement till sin inomhusbana kommer Miniracingklubben att få en ny bana för utomhuskörning på Motorsportarenan.

Klubben bedriver regelbunden verksamhet två dagar per vecka för sina medlemmar och anordnar tävlingar för såväl nybörjare som mer erfarna förare från den egna föreningen och från andra orter. Klubben har lyckats etablera sig i världstoppen med SM-vinster, EM-vinster och topplaceringar på VM i olika klasser.

Radiostyrd bilsport är en av få sporter där ung som gammal, samt ett funktionshandikapp inte innebär något hinder för att vara med och tävla på lika villkor. Den nya banan kommer att få specialanpassade läktare/förarplatser för funktionshindrade, vilket gör den unik i landet.

Klubbens målsättningar

Rekrytering av nya medlemmar och utövare

Utöver den nya banan, som kommer att vara färdigställd till sommaren 2008, planerar klubben att anskaffa cirka tio radiostyrda bilar som kommer att kunna framföras av funktionshindrade. Bilarna kommer även att vara ett viktigt komplement vid rekrytering av nya medlemmar och vid ungdomsaktiviteter.

Utökad tränings- och tävlingsverksamhet

Den nya utomhusbanan kommer att ge utomordentligt goda möjligheter att vidareutveckla och förbättra verksamheten för såväl träning som tävling.

Fakta

I skala 1:10 körs det två klasser. Klasserna 1:10 Off-road och 1:10 Touring drivs av elmotor och uppladdningsbara batterier.

I skala 1:8 körs det två klasser, 1:8 Track och 1:8 Off-Road.

Den största klassen inom RB är 1:5 Klassen körs på asfaltbana. Bilarna är ca 1 m långa, 10 kg tunga och drivs av en tvåtakts bensinmotorer på 23 cc. Klassen har STCC som förebild vilket gör att likheten med fullstora bilar är påfallande.

Mer info, se Svenska Bilsportförbundet
www.sbf.se eller www.radiostyrdbilsport.nu

Kontaktperson
Lidköpings MiniRacing Club
Fredrik von Elling, tel 070-147 85 72