Motorsportarenans styrelse

Ordförande: Tomas Persson
Vice Ordförande: Anders Rydén
Sekreterare: Jens Andersson
Kassör: Tommie Almgren
Ledamot: Mikael Granath
 

Förvaltare: Ulf Hemberg