Tractorpulling

www.ltpc.se

Tractor Pulling är en av världens kraftfullaste motorsporter och en sport på kraftig framväxt runt om i världen.

Lidköpings Tractorpulling Club tillhör en av största och mest aktiva i Sverige.

Rekrytering av nya medlemmar och utövare
Inför färdigställandet - maj 2008 - av den nya banan kommer klubben att intensifiera sitt arbete med rekrytering av nya medlemmar och utövare av sporten.

Utökad tävlingsverksamhet
I avvaktan på att banan - som kommer att bli en av Europas främsta, med mycket goda publikplatser - kommer tävlingsverksamheten att bedrivas på nuvarande anläggning. Den nya banan kommer att invigas i samband med att man arrangerar ett nationellt eller internationellt mästerskap sommaren 2008.

Fakta
Tractor Pulling går ut på att dra en släde så långt som möjligt, där 100 m är max (Full Pull). Släden består av en viktbox som trycker på en med som går ner i marken. Trycket i marken ökas genom att viktboxen förs framåt på släden. På så sätt går släden tyngre och tyngre ju längre man kommer. Släden väger ca 20-30 ton i början. Banan består av 80% lera 20% sand som komprimeras.

Race tractorn kan se ut på olika sätt. Det finns åtta olika klasser. Tractorerna delas in efter vikt och uppbyggnad.

De olika viktklasserna är 600, 950, 2 500, 3 500 och 4 500 kg modifierat (man kan ha upp till fem stycken V8 motorer- kan utveckla ca 10 000 Hk) samt 2 600 kg TWD (billiknande race tracktor) och 3 500 kg prostock (Får endast ha en turbo och köras på diesel. Utseendet skall likna en "vanlig" traktor). Den åttonde klassen heter superstock och vikt är 3500 kg (motsvarar prostock men man får köra på alkohol samt ha mer än en turbo).

Det finns två stycken bandomare, en i varje ända på banan.Det sitter även en säkerhetsman på släden som har koll på att inte Tractorn skenar mot publik.Varje tractor är utrustad med två nödstopp. En till föraren och en till säkerhetsmannen på släden. Lidköpings Tractorpulling Club styrs av ETPC:s regler (European Tractor Pulling Committee)